Δείτε τις

Συμμετέχουσες οργανώσεις

L

“ΑΛΚΥΟΝΗ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΟΣ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

“ΑΜΥΜΩΝΗ” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

“ΣΥΖΩΗ” Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Υγεία
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία


PRAKSIS

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
3/5


SPECIAL OLYMPICS HELLAS

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
4/5


Αλληλεγγύη
SolidarityNow

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση 

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα
4/5

Καλη Διακυβερνηση 

Εκπαίδευση
4/5

ActionAid Ελλάς

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

Athens Makerspace

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

CULTUREPOLIS

Πολιτισμός
4/5

Exile Room

Εκπαίδευση
4/5
Πολιτισμός
4/5

GIVMED |
Share medicine Share life

Υγεία
4/5

InterMediaKT – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

K.A.NE., Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων

Περιβάλλον / Πολιτική
3/5

Προστασία

Εκπαίδευση
3/5
Πολιτισμός
3/5

Libre Space Foundation

Διεθνείς Δράσεις
3/5
Εκπαίδευση
3/5

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

METAδραση

Εκπαίδευση
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

SOCIAL HACKERS ACADEMY

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5

Socialinnov

Εκπαίδευση
3/5

WWF Ελλάς-Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

L

“ΑΛΚΥΟΝΗ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΟΣ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

“ΑΜΥΜΩΝΗ” ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

“ΣΥΖΩΗ” Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Υγεία
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία


PRAKSIS

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
3/5


SPECIAL OLYMPICS HELLAS

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
4/5


Αλληλεγγύη
SolidarityNow

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση 

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

50ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα
4/5

Καλη Διακυβερνηση 

Εκπαίδευση
4/5

ActionAid Ελλάς

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

Athens Makerspace

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

CULTUREPOLIS

Πολιτισμός
4/5

Exile Room

Εκπαίδευση
4/5
Πολιτισμός
4/5

GIVMED |
Share medicine Share life

Υγεία
4/5