Δείτε τις

Συμμετέχουσες οργανώσεις

L

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Υγεία
4/5

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ CARL ORFF

Εκπαίδευση
3/5

Ελπίδα για την υπογεννητικόητα

Υγεία
3/5

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
3/5

Επιστήμη Για Σένα – SciFY

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Πολιτισμός
4/5

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π.

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Εκπαίδευση
4/5
Υγεία
4/5

Ιατρική Παρέμβαση – MEDIN

Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

Ίντερ Άλια (Inter Alia)

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Πολιτισμός
4/5
Υγεία
4/5

ΚΑΛΛΙΣΤΩ-Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
3/5

Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής

Εκπαίδευση
4/5

ΚΜΟΠ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Υγεία
4/5

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

Μαζί για το Παιδί

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
4/5

L

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Εκπαίδευση
4/5
Υγεία
4/5

Αποστολή
“ΑΝΘΡΩΠΟΣ”

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Υγεία
4/5

Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη

Πολιτισμός
3/5

Γέφυρα Ζωής

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

ΔΕΣΜΟΣ

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Υγεία
4/5

Διαβάζω για
τους Άλλους

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής «INCLUDE»

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ “ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο”

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”

Εκπαίδευση
3/5
Πολιτισμός
3/5

ΕΛΙΖΑ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5