Γνωρίστε την

Επιστημονική επιτροπη

Η επιτροπή

Η επιτροπή του προγράμματος αξιολόγησης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με ειδίκευση στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών και του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ.

Αστέρης
Χουλιάρας

Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σωτήρης
Πετρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαριλένα
Σημίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η επιστημονική επιτροπή έχει σημαντική εμπειρία στην αξιολόγηση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και έχει ως κεντρικό ρόλο την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης καθώς και των εξελίξεων στον τομέα αυτό, παρέχοντας επιστημονική καθοδήγηση και στηρίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση όλων των διαδικασιών της υπηρεσίας ΘΑΛΗΣ ΙΙ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις” στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα για την κοινωνία πολιτών και τις κοινωφελείς οργανώσεις. Προσωπική ιστοσελίδα: asterishuliaras.wordpress.com.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σωτήρης Πετρόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστημής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με υποτροφία από το ΙΚΥ ενώ σπούδασε Διεθνή Πολιτική Οικονομία (MA) στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Την περίοδο 2008-2013 εργάστηκε στη συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young ως Υπεύθυνος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Διεθνών Δωρητών. Παράλληλα, έχει οργανώσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε περισσότερες από 300 Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια υποστηρίζοντας τη βελτίωση των επιχειρησιακών και οργανωτικών τους δυνατοτήτων. Μεταξύ 2012-2015 διετέλεσε Διαχειριστικός Υπεύθυνος και βασικός ερευνητής στο έργο «ΘΑΛΗΣ-Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ» οδηγώντας τη διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμμετείχαν 158 οργανώσεις. Άρθρα του σχετικά με το ελληνικό οικοσύστημα ΜΚΟ έχουν δημοσιευτεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τις ΜΚΟ, την αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων, τη μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου, τις περιφερειακές συνεργασίες και την παγκόσμια διακυβέρνηση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 ήταν Senior Research Fellow στο Hellenic Observatory, the London School of Economics and Political Science, το 2009-2010 διετέλεσε SEESOX Visiting Fellow στο European Studies Centre, University of Oxford, το φθινόπωρο του 2016 Visiting Fellow στη σχολή Sciences Po, Paris και το 2018-2019 Research Fellow στο Harvard Center for European Studies.
Το 2018-2019 δίδαξε πολιτική επιστήμη στο Fletcher School of Law and Diplomacy. Εχει συνεπιμεληθεί μαζί με τους Χρ. Λυριντζή και Ηλ. Νικολακόπουλο τον συλλογικό τόμο Κοινωνία και Πολιτική, Θεμέλιο, Αθήνα 1996, μαζί με τον Θ. Βερέμη τον συλλογικό τόμο Is Southeastern Europe Doomed to Instability?, Frank Cass, Λονδίνο 2002, μαζί με τους R. Gunther και N. Διαμαντούρο τον συλλογικό τόμο Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford University Press, Oξφόρδη 2006 και μαζί με τον Kevin Featherstone τον συλλογικό τόμο The Oxford Handbook of Modern Greek Politics, Oxford University Press, Oξφόρδη 2020. Έχει δημοσιεύσει πολλές μονογραφίες, μεταξύ των οποίων και τις εξής: Populism and bureaucracy, Notre Dame University Press, Notre Dame, Indiana 1996, Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996, Η κορυφή του πελατειακού κράτους, Ποταμός, Αθήνα 2001, Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη, Ποταμός, Αθήνα 2007, H ελληνική κοινωνία πολιτών και η οικονομική κρίση, Ποταμός, Αθήνα 2017.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαριλένα Σημίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΑ σε Comparative Politics από το Columbia University, (Η.Π.Α.) και Ph.D από το London School of Economics and Political Science (LSE). Το 2022 διατέλεσε Academic Visitor στο St Antony’s College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 2013 Visiting Fellow στο European Institute του LSE. Από το 2022 είναι μέλος του Research Advisory Group του Hellenic Observatory (LSE). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Η Κοινωνία Πολιτών στην Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε περιοδικά με κριτές καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους στα Αγγλικά, Γερμανικά και Ελληνικά. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια με κριτές και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (π.χ. Johns Hopkins University – Universitat Pompeu Fabra Public Policy Center, Institut für Protest- und Bewegungsforschung, Institute for Contemporary History of the New University of Lisbon, European Institute (LSE)). Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και αφορούν ειδικότερα τις εναλλακτικές μορφές πολιτικής συμμετοχής στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών, όπως τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα κοινωνικά κινήματα, τις αστικές συγκρούσεις (riots), και τις εξατομικευμένες ή παθητικές μορφές πολιτικής συμμετοχής. Κείμενά της έχουν συμπεριληφθεί σε syllabi μαθημάτων που εστιάζουν στην πολιτική διαμαρτυρία σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.