Εγγραφή

Πληροφορίες εγγραφής στην υπηρεσία

Σας ευχαριστούμε για την πρόθεση συμμετοχής.
Οι εγγραφές έχουν κλείσει. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο thalis@higgs3.org για περαιτέρω πληροφορίες.