Δείτε εδώ τις

Συχνές ερωτήσεις

Η αξιολόγηση είναι ανοικτή για όλες τις ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχουν τεθεί ορισμένοι περιορισμοί, όπως η κατάθεση στοιχείων για 2 τουλάχιστον οικονομικά έτη και άνω, που αφορά στη βέλτιστη λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης και όχι στον αποκλεισμό κάποιας οργάνωσης. Καταγράφουμε συνεχώς το οικοσύστημα για να εντοπίσουμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, αλλά μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συστήσετε άλλες οργανώσεις.

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα επαναλαμβάνεται σε σταθερή, ετήσια βάση.

Όχι, η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι επιλογή της εκάστοτε οργάνωσης.

Καταρχάς, θα λάβετε μια αξιολόγηση βασισμένη σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, σας δίνετε η ευκαιρία να βελτιώσετε τις εσωτερικές διαδικασίες σας πριν την υποβολή του τελικού ερωτηματολογίου. Παράλληλα, λαμβάνοντας το badge μπορείτε να το αξιοποιήσετε ως πιστοποίηση για την ανεύρεση πόρων αλλά και για προβολή του φορέα σας.

Η εμπειρία από προηγούμενα έτη έχει δείξει ότι το μέγεθος της οργάνωσης δεν διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βαθμολογία της. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία και στην περίπτωση όπου παρουσιαστεί σχετικό ζήτημα θα δημιουργηθούν διακριτές κατηγορίες οργανώσεων όχι μόνο ως προς τον τομέα δραστηριοποίησης αλλά και ως προς το μέγεθος αυτών.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδίδει υποβαθμολογίες σε τρία κύρια πεδία λειτουργίας των οργανώσεων: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να υπάρξουν γενικά χαμηλές βαθμολογίες και εξασφαλίζει ότι η συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι θετική. Παράλληλα, η συζήτηση με τους δωρητές/χρηματοδότες επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η συμμετοχή από μόνη της είναι θετική, ενώ αδυναμίες σε ορισμένους τομείς αποτελούν λόγο για περαιτέρω υποστήριξη παρά για αποκλεισμό.

Αν η Ελληνική Οργάνωση είναι αυτή που το διοργανώνει, ναι θεωρείται Διεθνής Δράση. Αν όμως η δράση πραγματοποιείται στη χώρα ενός εκ των εταίρων και η ΟΚοιΠ συμμετέχει στο πλαίσιο του έργου, τότε όχι δεν θεωρείται.

Διεθνείς Δράσεις θεωρούνται εκείνες που υπάρχουν άμεσα ωφελούμενοι στο εξωτερικό.

Για να καταγράψετε τις δράσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανά πεδίο και υποπεδίο στην κατηγορία Γ. Πεδία Δράσεων:

  • Επιλέξτε ένα πεδίο από τη λίστα των πεδίων.
  • Για κάθε πεδίο, καταγράψτε τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις.
  • Εάν επιλέξετε υποπεδίο, αντιστοιχίστε τρεις (3) δράσεις για κάθε υποπεδίο.
  • Για παράδειγμα, αν επιλέξετε το πεδίο 04. Κοινωνική Πρόνοια/Ένταξη, καταγράψτε τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις που αφορούν τον τομέα αυτόν.
  • Σημειώστε ότι στην περίπτωση που δεν έχετε τρεις δράσεις που να αντιστοιχούν σε ένα πεδίο ή υποπεδίο τότε δεν μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο/υποπεδίο αυτό.

Τα οικονομικά στοιχεία δεν λαμβάνουν αυτόματα τελεία (.) στις χιλιάδες και κόμμα (,) στα δεκαδικά ψηφία. Συνεπώς ο σωστός τρόπος καταχώρησης είναι 74.536.57€

Αυτή η δυσλειτουργία είναι πιθανό να οφείλεται στον Browser που χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένους και “νέους” browser όπως Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Bravo. Αν πάλι δεν τα καταφέρνετε επικοινωνήστε μαζί μας. 

Το κόστος προσδιορίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους της οργάνωσής σας. Δείτε τα ποσά που αντιστοιχούν, στον πίνακα.

Στόχος του HIGGS είναι η διαδικασία της αξιολόγησης να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι οργανώσεις που συμμετείχαν την κάθε τελευταία χρονιά, θα εμφανίζονται στο website μέχρι την επόμενη αξιολόγηση. Είμαστε σε διερεύνηση εάν μπορεί να δημιουργηθεί χρονολόγιο για τις οργανώσεις που συμμετείχαν κάθε χρόνο.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος που σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα ανοίγει για να υποδεχθεί όλες τις οργανώσεις που επιλέγουν να συμμετάσχουν για να αξιολογηθεί το έργου τους. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε χρόνο, θα υπάρχουν οργανώσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά και οργανώσεις που έχουν συμμετάσχει προηγούμενες χρονιές.
Για τις οργανώσεις που έχουν ήδη συμμετάσχει, θα απαιτείται μόνο η επαν-ενεργοποίηση του λογαριασμού τους μέσω της πληρωμής για την νέα αξιολόγηση.
Στο ερωτηματολόγιο, δεν θα απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων παρά μόνο των στοιχείων της νέας χρονιάς που θα έχει ολοκληρωθεί.

Η τελική βαθμολογία κάθε οργάνωσης θα αποτελεί το ζυγισμένο άθροισμα των βαθμολογιών σε τρεις (3) κατηγορίες κριτηρίων: Αποτελεσματικότητα, Εσωτερική Οργάνωση, Διαφάνεια. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες εδώ  https://greekngosnavigator.org/diadikasia-axiologisis/

To badge που λαμβάνετε βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης φέρει τη χρονιά που αποκτήθηκε. Προτείνουμε να συμμετέχετε κάθε χρονιά στη νέα διαδικασία αξιολόγησης για να έχετε πάντα το πλέον πρόσφατο badge και να παρακολουθείτε καλύτερα την πορεία του φορέα σας – εναλλακτικά μπορείτε να συμμετέχετε κάθε 2-3 χρόνια ώστε να μπορείτε να προβάλετε προς τρίτους μια όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένη εικόνα του φορέα σας.

Το HIGGS έχει υιοθετήσει ένα κόστος συμμετοχής στην υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ ώστε να καλύπτεται ένα μέρος του κόστους λειτουργίας της. Η πρόθεσή μας είναι να διατηρούμε σταθερό το κόστος συμμετοχής. αλλά τυχόν αυξήσεις σε διάφορα κόστη προσφοράς της υπηρεσίας όπως αναβάθμιση πλατφόρμας, κόστος ερευνητών για την ποιοτική έρευνα, μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες αυξήσεις.

Μπορείτε να το βρείτε από το αρχικό μενού του HIGGS Υπηρεσία Προγράμματα ΘΑΛΗΣ ΙΙ ή  στο παρακάτω link https://higgs3.org/programmata/#1590591992634-59e62a59-743a