Μάθετε για τις

Οδηγίες / πρότυπα

Οδηγίες /
πρότυπα

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία σας αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης για την πλατφόρμα ώστε να προβείτε στη συμπλήρωση των διαφόρων φορμών. Με την συμπλήρωση αυτών και την υποβολή τους, θα ενημερωθείτε σχετικά με το κλείσιμο της πλατφόρμας και θα έχετε τη δυνατότητα να “κατεβάσετε” αυτόματα το ετήσιο badge σας και να το ενσωματώσετε στο επικοινωνιακό υλικό της οργάνωσής σας.

Πρότυπα

Ακολουθούν πρότυπα τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε για την ευκολότερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: