Είπαν για το 

ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Τι μπορείτε να αποκομμίσετε

Συμμετέχοντας στο
ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι η ευκαιρία να βελτιώσετε το έργο σας και να αναδείξετε τον αντίκτυπό σας.
Τα οφέλη της συμμετοχής σας στην υπηρεσία:

Seal of excellence

με τον αριθμό των αστεριών που συγκεντρώσατε για περαιτέρω προβολή

Έγγραφη

πιστοποίηση συμμετοχής


Προβολή

της συμμετοχής σας από το HIGGS

Συμβουλευτική

σε θέματα που θα προκύψουν βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
"Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ είναι αδιαμφισβήτητα η πιο σημαντική σχετική προσπάθεια και ποσοτικά και ποιοτικά."
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου