Πλατφόρμα Αξιολόγησης

Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
στην Ελλάδα

Οργανώσεις έχουν συμμετάσχει
+ 0
Τομείς δράσεις
0
Αξιολογήθηκαν με 4 αστέρια
0 %

Σε τι αφορά
η υπηρεσία

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Σε τι αφορά
η υπηρεσία

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Εξερευνήστε

Τους εννιά διαφορετικούς τομείς

Μέσα από 9 τομείς δραστηριοποίησης και 33 υπο-πεδία, οι οργανώσεις μπορούν να επιλέξουν έναν ή παραπάνω που ταιριάζει στις δράσεις τους.

Εξερευνήστε

Τους εννιά διαφορετικούς τομείς

Μέσα από 9 τομείς δραστηριοποίησης και 33 υπο-πεδία, οι οργανώσεις μπορούν να επιλέξουν ένα ή παραπάνω που αρμόζει στις δράσεις τους.

Γνωρίστε την

Επιστημονική επιτροπή

Η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος αξιολόγησης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με ειδίκευση στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών και του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ. 

Αστέρης Χουλιάρας

Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σωτήρης Πετρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Καθηγητής | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαριλένα Σημίτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της

Διαδικασίας αξιολόγησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης χωρίζεται σε τέσσερα (4) διακριτά στάδια:

01

Εγγραφή στην πλατφόρμα

02

Ενημέρωση και προετοιμασία

03

Διενέργεια συνεντεύξεων/συλλογή στοιχείων

04

Επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία τομεακών credibility indexes

Διαβάστε τι

Είπαν
για εμάς