Βήμα 2 – Εγγραφή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας