ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

Πολιτισμός
4/5

Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος

Περιβάλλον / Πολιτκή
3/5

Προστασία

Υγεία
3/5

Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου

Περιβάλλον / Πολιτική
3/5

Προστασία

Πολιτισμός
3/5

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

Εκπαίδευση
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

K.A.NE., Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων

Περιβάλλον / Πολιτική
3/5

Προστασία

Εκπαίδευση
3/5
Πολιτισμός
3/5

ΚΑΛΛΙΣΤΩ-Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και την Φύση

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

WWF Ελλάς-Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

“ΣΥΖΩΗ” Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Υγεία
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία