ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

Πολιτισμός
4/5

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

Εκπαίδευση
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

Μαζί για το Παιδί

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
4/5

ΚΜΟΠ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Υγεία
4/5

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5
Υγεία
3/5

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

Ίντερ Άλια (Inter Alia)

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

Ιατρική Παρέμβαση – MEDIN

Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5