Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ΚΔΗΦ ”Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Πολιτισμός
4/5

https://tapaidiatisanoixis.gr/

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

Πολιτισμός
4/5

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

Εκπαίδευση
4/5

Σύλλογος για την εκπαίδευση, αποκατάσταση και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με νοητική υστέρηση, οι “ΜΑΧΗΤΕΣ”

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Πολιτισμός
3/5
Υγεία
3/5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – LALIBELA

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5

Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (The Heritage Management Organization)

Εκπαίδευση
4/5

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Περιβάλλον / Πολιτική
4/5

Προστασία

ΝΙΝΑ ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Υγεία
4/5

Μπορούμε

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5