Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας ΚΔΗΦ ”Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Πολιτισμός
4/5

https://tapaidiatisanoixis.gr/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – LALIBELA

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5

ΚΜΟΠ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Υγεία
4/5

Αποστολή
“ΑΝΘΡΩΠΟΣ”

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Υγεία
4/5

SOCIAL HACKERS ACADEMY

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5

Libre Space Foundation

Διεθνείς Δράσεις
3/5
Εκπαίδευση
3/5

ActionAid Ελλάς

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5