Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος ‘Θετική Φωνή’

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση

Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
3/5

ΚΜΟΠ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Διεθνείς Δράσεις
4/5
Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5
Υγεία
4/5

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5
Πολιτισμός
4/5

Επιστήμη Για Σένα – SciFY

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
4/5

ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
3/5

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
4/5

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση

Εκπαίδευση
4/5
Υγεία
4/5

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
4/5

Καλή Διακυβέρνηση


Αλληλεγγύη
SolidarityNow

Ανθρώπινα Δικαιώματα /
3/5

Καλή Διακυβέρνηση 

Εκπαίδευση
3/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Μετανάστευση / Πρόσφυγες
3/5