Εκπαίδευση
4/5
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
3/5
Υγεία
4/5

https://www.alzheimer-chalkida.org/